ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 13:38
ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު
ސްކޮލާޝިޕްގައި ފުރުސަތު ދެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްގީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް
 
ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވަނީ ޖީސީއީ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ތިން މާއްދާގެ އިތުރުން ދިވެއްސާއި އިސްލާމް މާއްދާ އިން ދަށްވެގެން އޭ ފާސް ހޯދާ ކުދިން
 
ސްކޮލަޝިޕްގައި ކިޔެވޭނީ ސާކް ގައުމުތަކުން އެކަނި

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްގީއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ "ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓުގައި" ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން އެކަނި ކަމަށް ހައި އެޗީވާސް ސްކޯލާޝިޕާ ބެހޭ އުސޫލުގައި ބުނެފިއެވެ.

މަމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އާންމު ކޮށްފައިވާ ހައި އެޗީވާސް ސްކޯލާޝިޕާ ބެހޭ އުސޫލުގައި ބުނާ ގޮތުން ދަރިވަރު ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯހަކީ ސާކުގެ ގައުމުތަކުން ލިބެން ނެތް ކޯހެއް ނަމަ، ނޮން-އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ ސާކުގެ ގައުމެއްގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ބެޗެލާސް ޑިގްރީއެއް ހެދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ކިޔެވޭ ގައުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ އެވެ. ނޮން-އޯއީސީޑީ އަކީ އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގައި ނުހިމެނޭ ގައުމުތަކެވެ.

ސާކް ގައުމުތައް ފިޔަވައި އެހެން ގައުމަކުން ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ކިޔެވޭނީ ހަޔަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޝޯޓޭޖް ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ދާއިރާތަކުންނެވެ. އޭގައި 311 ދާއިރާއެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވަން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މަގުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 18 މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކަން އަންގައި ގޮތެއް ހަމަޖެހޭތޯ ބަލަން ޖެހެ އެވެ.

ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވަނީ ޖީސީއީ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ތިން މާއްދާގެ އިތުރުން ދިވެއްސާއި އިސްލާމް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދާ ކުދިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކޮލަޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދަށް އެކި ގައުމުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭޓްތަކުގެ ތަފްސީލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ހުންނާނެކަމަށް ވެސް އުސޫލުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް