ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:26
މަޝްވަރާތަކަށް ރަޝިއާއަށް ދިޔަ ތާލިބާންގެ ވަފުދު
މަޝްވަރާތަކަށް ރަޝިއާއަށް ދިޔަ ތާލިބާންގެ ވަފުދު
ރޮއިޓަރސް
ތާލިބާނުންނާ މަޝްވަރާކުރުން
ތާލިބާނުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 10 ގައުމަކުން ރަޝިއާއަށް
 
ރަޝިއާއިން އަދިވެސް ދެކެނީ ތާލިބާނަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމުގައި
 
މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަފްޣާނިސްތާނު އާރާސްތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ޠާލިބާނުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ 10 ގައުމެއްގެ އޮފިޝަލުން ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހު ތާލިބާނުން ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު، ތާލިބާނުންނާއެކު ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެވެ. އެކަމަކު މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެމެރިކާ ބައިވެރިއެއް ނުވާނެއެވެ.

ރަޝިޔާއިން އިސްނަގައިގެން މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާއިރު، އެގައުމުގެ ރައީސް ލަޑީމިއާ ޕުޓިން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ޖަމާވާން ފަށައިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތާލިބާނުންނެގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބު އަބްދުއްސަލާމް ހަނަފީއެވެ. ހަނަފީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ބުނީ މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އަފްޣާނިސްތާނު އާރާސްތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުން ކަމުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ ތާލިބާނުންގެ އިސް އޮފިޝަލުން އެ ގައުމަށް ގެނެސް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ރަޝިއާއިން އަދިވެސް ދެކެނީ ތާލިބާނުންނަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
17%
17%
17%
17%
17%
17%
ކޮމެންޓް