ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 19:28
އޭޝިއަން ޓީޓީ ޔޫނިއަންގެ ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އައްޔަ އާއި ނައިބު ރައީސް ޝިއުރީ
އޭޝިއަން ޓީޓީ ޔޫނިއަންގެ ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އައްޔަ އާއި ނައިބު ރައީސް ޝިއުރީ
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
އޭޝިއާގެ ޓީޓީ ކައުންސިލަށް އައްޔަ
އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ކައުންސިލަށް އައްޔަ
 
އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވީ ބުދަ ދުވަހު
 
އެ ޔޫނިއަންގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީއަށް ޝިއުރީވެސް ވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

މި މަގާމަށް އައްޔަ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ކޮންގްރެސްގައެވެ. ބުދަ ދުވަހު މި ކޮންގްރެސް ބޭއްވިއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ދޯހާގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމާލާފައެވެ.

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަ އިންތިޚާބުކުރިއިރު، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ އޭޝިއާގެ ޓީޓީ ޔޫނިއަންގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީއަށް ޓީޓީއޭއެމުގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ކޮންގްރެސްގައި އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ އައު ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ގަތަރުގެ ހަލީލް އަލް މޮހަނާދީއެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ ރައީސުންނަކީ ޗައިނާގެ ޒޫ ޝީން އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކިމް ޓައެ ސޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލަކަށް އީރާންގެ އަފްޝީން ބަދްއީ އައްޔަންކުރިއިރު، ހަޒާންދާރަކަށް ހޮވާފައިވަނީ އޮމާންގެ މުޙައްމަދު ބާގިރު ސަޖަދެވެ.

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަން ކައުންސިލަށް ރާއްޖޭގެ އައްޔް އިންތިޚާބުވިއިރު، ޓީޓީއޭއެމުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އައްޔަ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޓީޓީގެ ގިނަ މުބާރާތްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވަ އައްޔަ އަންނަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުން ކުޅުން ހުއްޓާލީއްސުރެ އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރަށް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވިއިރު، 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ ވަނީ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ. އައްޔަ ޓީޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އައްޔަގެ ރައީސްކަމުގައި ޓީޓީން ވަނީ 21 މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ޓީޓީން ވަނީ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއްވެސް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް