ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 08:55
އަބުދުﷲ ޝާހިދު
އަބުދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލިސް ރައީސް
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޝާހިދަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްސަ ޝަރަފެއް އަރުވާނެ
 
މީގެ ކުރިން ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ޝަރަފް އަރުވާފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ, އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ދައުވަތަކަށް ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަބްދުއްﷲ ޝާހިދަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްސަ ޝަރަފެއް އަރުވާނެ ކަމަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިދައުލަތުން އަރުވާ ޝަރަފު އެރުވުން އޮންނަނީ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާ ޖުމްހޫރީދުވަހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަބްދުއްﷲ ޝާހިދު ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ޤައުމީދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ވެސް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ޖުމްހޫރީމައިދާނުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޝާހިދަށް ސަރުކާރުން އަރުވާ ޝަރަފް އަރުވާނީ ކޮން ރަސްމިއްޔާތެއްގައިކަން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވުމަށްވަނީ ހަަމަޖެހިފައެވެ. ރައީސްގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް