ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 14:57
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް
ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަނު ނިޔާވުން
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނިޔާވި ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލަ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި
 
އިހުމާލެއް އޮތްނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
 
މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
 
ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހޮޑުލައި ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނިޔާވި ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލަ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމަކުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ލިރާރު ވިދާޅުވީ، ކުޑަ ކުއްޖާ ނިޔާވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރާތީ އެ ކޭސްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ އެންމެންގެ ބަޔާން ނަގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އިހުމާލެއް އޮތްނަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ލިރާރު ވިދާޅުވީ، ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހޮޑުލައި ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ކަމަށާއި، ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ވަގުތުން ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދޭން ފެށި ކަމަށެވެ. ކުއްޖާގެ ހާލު ގޯސްވާން ފެށުމުން ވެސް ފަރުވާ ދިނުމުގައި މަސްއޫލުވެގެން އުޅުނު ކަމަށް ލިރާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނިޔާވީ އިރުއޮއްސި 7:30 ހާއިރުއެވެ. އެ ކުއްޖާ ނިޔާވީ، އެކުއްޖާގެ ގަޔަށް ޖެހި އިންޖެކްޝަނަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އާއިލާއިންވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ފުނާޑު އަވަށު، ނޫރީ ފެހި، އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ސާދާ ސަޢުދުﷲ އަޙުމަދެވެ.

އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ އިންޖެކްޝަން ޖެހިފަހުން ކުއްޖާގެ ބަލީގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ކުއްޖާގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުނު ކަމަށެވެ. ނިޔާވިއިރު، އެކަން ހޮސްޕިޓަލުން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާއިލާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
33%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް