ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 09:42
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ޝާހިދު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޔޫއެން ފޮޓޯ
އދ.ގެ އާންމުމަޖިލިސްގެ ރައީސް
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިހަފްތާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ޝާހިދު މިވަގުތު ހުންނެވީ ދުބާއީގައި
 
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ޝާހިދު އިންތިޚާބުވީ މިއަހަރު ޖޫންމަހު
 
ދުނިޔޭގެ ވެރިންނަށް ދަންނަވާފަދަ މަރުހަބާއެއް ރާއްޖެއިން ދަންނަވާނެ

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަބުދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިހަފްތާ ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ޝާހިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރެވެ.

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދު ރާއްޖެވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރު ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާއަށް ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިދިޔަ މަހު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޝާހިދާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައެވެ.

Advertisement

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނަށް ރާއްޖެއިން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެވެރިންނަށް ދަންނަވާފަދަ މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ. ޝާހިދު މިވަގުތު ހުންނެވީ ދުބާއީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް