ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 08:30
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ
ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
ވ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅަށް ޔެލޯއެލާޓް ނެރެފި
 
ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅަށް ބުދަ ދުވަހު ފަތިހު 4:25ން ހެދުނު 9:00 ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި
 
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާނެ
 
ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިދަގަވާނެ

ވ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ ޔެލޯ އެލާޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހެދުނު 7:30ން 10:30އާ ހަމަޔަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިދަގަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައި ވެސް މި އެލާޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 4:25ން ހެދުނު 9:00ށް، ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދަށް ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިދަގަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައި ވެސް މި އެލާޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަދި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި, އަދި އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި މުއާސަލާތީ ނިޒާމާއި ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަ ތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރަންވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް