ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
މޫސުމް ގޯސްވުން

ޔެލޯ އެލަަރޓް ނެރެ، ދަތުރު ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • އެންމެ މޫސުން ގޯސްވާނީ މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށް
  • ބައެއް ހިސާބުތަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ
  • ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2017 | ހޯމަ 01:21 | 2,354

ބަޔަކު ވިއްސާރައިގާ ޖެހިފައި: މޫސުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމު ގޯސްވެ، ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭގެ 7:30 ން 10:30 އާ ހަމައަށް ނ އަތޮޅާއި ވ އަތޮޅާ ދެމުގެ ހިސާބު ތަކަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެއެވެ. އަދި ނ އަތޮޅާއި ވ އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 30 މޭލާ 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މެޓް އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މޫސުމް އެންމެ ގޯސްވާނީ މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އެދެމުން މިދަނީ ދަތުރުނުކުރަން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ވިއްސާރައިގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށްވެސް ވަނީ ކަނޑުމަތީގެ ބައެއް ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގާފަ އެވެ.

އެގޮތުން  ސަމަރ އައިލެންޑުން ފުރައިގެން  27 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ދިޔަވަމުންދިޔަ ލޯންޗަކަށް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެލޯންޗް ސަމަރއައިލެންޑުން ފުރައިގެން ކ ތުލުސްދޫއާ ހަމައަށް އައިތަނާ ކަމަށެވެ. އަދިއ ެލޯންޗުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދެއްގައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ސަމާ އައިލެންޑުން ފުރި ލޯންޗްގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނާއެކު ޖުމުަލަ 33 މީހުން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް "ފާތިމާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ އަކަށް ދިޔަވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ރިޕޯޓްވެސް މިއަދު ލިބިގެން މިހާރު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ދަނީ ޕަމްޕް ބޭނުންކޮށްގެން އެސަފާރީން ދިޔަ ހިއްކަމުންނެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ހުޅަނގު މޫސުމްގެ ވިއްސާރައިގާ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިށަތައް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.