ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ފަތުރުވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް ދިޔަވާން ފަށައިފި

  • އެލޯންޗުގައި 27 ފަތުރުވެރިން ތިބި
  • ހާދިސާ ހިނގީ ތުލުސްދޫ ކައިރީގައި

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2017 | ހޯމަ 00:31 | 6,486

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް: ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް މިދުވަސްވަރު ގިނަ - ގޫގުލް

ސަމާ އައިލެންޑުން ފުރައިގެން 27 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ދިޔަވަމުންދާތީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަމަރ އައިލެންޑުން ފުރައިގެން  27 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ލޯންޗެއްގެ ދިޔަވަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކޯސްޓްގާޑުން އެލޯންޗަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެލޯންޗް ސަމަރއައިލެންޑުން ފުރައިގެން ކ ތުލުސްދޫއާ ހަމައަށް އައިތަނާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް "ފާތިމާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ އަކަށް ދިޔަވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ރިޕޯޓްވެސް މިއަދު ލިބިގެން މިހާރު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ދަނީ ޕަމްޕް ބޭނުންކޮށްގެން އެސަފާރީން ދިޔަ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ހުޅަނގު މޫސުމްގެ ވިއްސާރައިގާ ކަނޑުމަތީގެ ހާދިށަތައް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.