އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ވިޔަފާރި - އޮސްމޯ ޕްރޮޑަކްޓްސް

އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • 68  ގައުމަކުން މިއުފެއްދުން ލިބެން ހުންނާނެ
  • ޑި ބްލޫ މެރިންއަކީ، އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ މި ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް ހޯލް ސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ ކުންފުނި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 23:47 1,389

އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމި - ގޫގުލް

ލަކުޑިއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޮވެލް ގްރިލް ރެސްޓޯރަންޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮސްމޯ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލު، އިޒާމް ލަހީރް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓްތައް ފަރުމާކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަނީ ލަކުޑިންކަމަށްވުމުން، މިއީ އެފަދަ އެލަކުޑި އަވަހަށް ހަލާކުވެ ނުދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި އުފެއްދުމެއް ކަމަށެވެ.

 

ތަފާތު ގިނަ ވައްތަރުގެ ލަކުޑި ހުންނައިރު މި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރުމުން ލަކުޑި ބޭނުން ކުރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އޮސްމޯއަކީ މިކަމަށް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް އިޒާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ލަކުޑިއަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ތެޔޮ ޑީ ބްލޫ މެރިން އިން ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، ޑި ބްލޫ މެރިންއަކީ، އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ މި ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް ހޯލް ސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ ކުންފުންޏެވެ.

 

މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

ޖަރުމަންވިލާތުގެ މިއުފެއްދުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާއިރު،68   ގައުމަކުން މިއުފެއްދުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައ ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ލޮނަށާއި، ޓެމްޕެރޭޗަރއަށް ބެލުމަށްފަހު، ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް މި ބްރޭންޑްގެ 15 ޕްރޮޑަކްޓެއް ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް