ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ރޯދަ އިނާޔަތް

ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 21:40 | 2,937

ސަރުކާރު އޮފީހެއްގެ ތެރެއިން:ރޯދަ އިނާޔަތް ޤާނޫނާ އެއްގޮތައް ދިނުމަށް ވަނީ އަންގާފައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

 ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އެލަވަންސް ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

 

އެ އޮތޯރިޓީން އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް ދެމުން ނުދާކަން އެ އޮތޯރިޓީން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް ދިންކަމުގައި ވިޔަސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެއިނާޔަތް ދެމުން ނުދާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން 3000 ރުފިޔާ ދޭންވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެހެންކަމުން ވަޒީފާދެއްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް ދެއްވުމަށް ދަންނަވާކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ. ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިގޮތައް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާއިރު ލީވްގައި ތިބޭ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް މިއަހަރުގެ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދިނުމަށް ފިނޭންސުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.