ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 23:07
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ނިއުޔޯރކަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތުން
ނިއުޔޯރކަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށް
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރަސްމީކޮށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި މޮނިކާ ގްރޭލީ ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައި
 
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިނާކްޝީ ލޭކީއާ ބައްދަލުކުރެއްވި

އައި.ޕީ.ޔޫ.އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ސްޕީކަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެނބުރި ނިއުޔޯރކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ނިއުޔޯރކަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، މިވަގުތު ނިއުޔޯރކްގައި ހުންނެވި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިނާކްޝީ ލޭކީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ހުންނަވާ ދައުރުގައި، މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި މޮނިކާ ގްރޭލީ ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މޮނިކާއަކީ މިވަގުތު ޔޫ.އެން ނިއުސްގެ ޕޯޗްގީޒް އެޑިޓަރެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އާންމު މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސާ މަރިއާ ފެރްނާންދާ އެސްޕިނޯސާގެ ތަރުޖަމާނުކަން 2018/2019ގައި ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރަސްމީކޮށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ 14 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް