ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 07:59
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޝާހިދު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވުން
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސާއި ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އުންމީދީ ރިޔާސަތު ހިއްސާކުރެއްވި
 
ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޝާހިދު ހުންނެވީ ނިއުޔޯކުގައި

އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ އދގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ "އުއްމީދުގެ ރިޔާސަތު"ގެ މައުލޫމާތު، ބޮޒްކިރް އަށް އަރުވާފައެވެ. އަދި ބޮޒްކިރްވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިހިނގާ ދައުރު ނިމެންދެން، އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން އދގެ އެކި ގުނަވަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި އެކި ގައުމުތަކުން އދއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ސަފީރުންނާވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫއެން އިކޮނޮމިކް ކޮމިޝަން ފޮރ ޔޫރަޕްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި އދގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮލްގާ އަލްގަޔެރޮވާ އާއި، ޔޫއެން ހެބިޓެޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މައިމޫނާ މުހައްމަދު ޝަރީފްގެ އިތުރުން ޑެންމާކް، ފިޖީ، ސްލޮވާކިއާ، އެލްސެލްވަޑޯ އިން އދއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ދާއިމީ މަންދޫބުންނާއި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޓީމާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ 17 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ހިންގަވަން ތިއްބެވި ސަފީރުންނާ ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓީމް ޚާރިޖީ އޮތީ ބައިލޭޓަރަލް އަދި މަލްޓިލޭޓަރަލް ގުޅުންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ފަޚުރުވެރި ގައުމަކަށް ހަދަން ތައްޔާރަށްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް