އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ލޯންޗެއް ހުއްޓުން

އިންޖީނު ހުއްޓުނު ލޯންޗަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވެދީފި

  • މިއީ ގައްދޫ އިން ތިނަދޫއަށް ދިޔަ ފެރީ ލޯންޗެއް
  • މި ލޯންޗުގައި ހިމެނެނީ، ދެ ފިރިހެނުންނާއި 6 އަންހެނުން
  • މި ލޯންޗުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 20:13 ހާއިރު

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 04:27 | 1,798

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގަރޑް - ޓްވިޓަރ

ގދ. ތިނަދޫއިން ފުރައިގެން ގދ. ގައްދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓުމާގުޅިގެން އެ ލޯންޗުގައި އޮތް ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހަކަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

 

މި ލޯންޏަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގދ.ތިނަދޫ އަށް ގެންގޮސްދީފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މި ލޯންޗުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 20:13 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

 

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު ގއ. ކޫއްޑޫގައި އޮތް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗު ވަނީ އިންޖީނު ހުއްޓުނު "އޭއޭ ސްޕީޑް" ލޯންޗު ކައިރިއަށް ގޮސްފައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ.

 

މި ގޮތުން އެލޯންޗުގައި އޮތް ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހަކާއި ލޯންޗުގައި ދެން ތިބި މީހުން ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ގދ. ތިނަދޫއަށް ގެންގޮސްދީފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ. އަދި ހާލު ބޮޑު ބަލި މީހާ ވަނީ ގދ.ތ ިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އިތުރު ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ.

 

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ގއ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިންނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު ލޯންޗުގައި 2 ފިރިހެންނުންނާއި 6 އަންހެނުން ތިއްބެވެ. އިންޖީނު ހުއްޓުނު އޭއޭ ސްޕީޑް ލޯންޗަކީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީ ލޯންޗެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.