ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބުނު ވޯޓެއް ލިބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން: އާޒިމް

  • ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތްކަން އެނގިއްޖެ
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ
  • ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި މަޖިލީހުން މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 04:02 | 2,413

ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި މެންބަރ އާޒިމް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބުނު ވޯޓެއް ލިބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް ނެތްކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް މެދު ހެންވޭރު ދައިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކައްދަކަވަމުން މެންބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް 30 ޕަސެންޓްވެސް ލިބެއްޖެ ނަމަ އެއީ ކާމިޔާބެއްކަން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އޭނާ ފާހަގަކުރި ކަމަށާއި އެގޮތަށް ފާހަގަކުރީވެސް ސަރުކާރަށް އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން އެނގޭތީ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް ލިބުނު ވޯޓުވެސް ލިބުނީ، ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ނުހައްގުން އަދަބު ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ފެށި މަސައްކަތަކީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މެންބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ދެކޮޅު ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް، ތަރައްގީގެ އެއްވެސް، މަސައްކަތަކާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ދެކޮޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެންނަގޮތާއި މެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"އައިޖީއެމްއެޗުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކާ. އައިޖީއެމްއެޗާއި ބްރިޖުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން ދައްކާ. އައިޖީއެމްއެޗު އެހަދާ އިމާރާތުގެ ބިޑު ކުރީމަ، 45 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބަޔަކު އޭތިލައިފި. 145 މިލިއަން ޖަހާފަ އޮތް ބަޔަކަށް ދިނީ. ފުރަތަމަ ކަންތައް ގޯސްވީ. ކުރެހުން އެކަނި 28 މިލިއަން ޑޮލަރު. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅު ހަދާ މަންޒަރު." އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް ކުރާ ކަންކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ފާރަވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން ޒިންމާ ދާރު ކުރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ، މިނިވަންކަމާއި އެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް އަހަރުވަންދެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލަންތިބި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ގެއްލުވާލުމުން އެކަމަށް ވާހަކަ ނުދައްކާ ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ނަގާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ތަރައްގީއަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ލީމަ، އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭ ކަމެއް ނޫން. މި ލުމާއި އެކު ސަރުކާރުން ބުނާ ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުން ހިންގުން ހުއްޓުވަން އުޅެނީއޭ. ވަކި ކުރަން އުޅެނީ އޭ. ހުއްޓުވަނީއޭ. ނޫން. ސަރުކާރު ހިންގޭނެ. މިކަލަ ވާހަކަދައްކައިގެން މިއުޅެނީ ސަލާމަތްވާން ވެގެން." އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.