ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 13:35
ސްރީ ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
ސްރީ ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
އަލްޖަޒީރާ
ލަންކާ ލޮކްޑައުންކުރުން
ލަންކާގައި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ލަންކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ހަތަރު ލައްކައަށް ވަނީ އަރާފައި
 
މިހާރު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 6 އަށް
 
ލަންކާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރީ މިމަހުގެ 20 ގައި

ސްރީލަންކާގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން އެގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގައުމުގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރީ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން ލަންކާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:00 އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ފެންނަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4،000 އާއި 5،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދެއެވެ.

އަދި މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 412،370 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ޖުމްލަ 8،157 މީހަކު ވަނީ ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. އަދި 351،069 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް