ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 13:02
ހެލްތް މިނިސްޓަރު ނަސީމް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރު ނަސީމް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޫސްޓާ ޑޯޒް
ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް އަދި ޖަހަން ޖެހޭނެ: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 
ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބެލި ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ ވެކްސިން ޖެހި ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގައުމަކަށްވާނެ

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް އަދި ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 112،000 (އެއްލައްކަ ބާރަ ހާސް) ޑޯޒްގެ އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މި ވެކްސިން އަކީ ލިބުނު ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ފެށުނީއްސުރެން ކަންތައްތައް ވަރަށް ގާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކާމިޔާބީތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބެލި ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ ވެކްސިން ޖެހި ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގައުމަކަށްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިންގެ ނުގަތުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ވެކްސިން ގަތުމަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްޕަޓްނިކްވީ ވެކްސިން ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރާ ކަމަށެވެ. މި ވެކްސިނަކީ ރާއްޖޭގައި ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ. އަދި މިއީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަރޖެންސީ ހުއްދައިގެ ދަށުން 66 ގައުމެއްގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިނެކެވެ.

ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ސިންގަޕޫރުގެ އެސްޓްރަޒެނިކާ ކުންފުނިން ގެންނަން ފައިސާ ދެއްކި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާތީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތައަށް ވެކްސިން ޖަހާ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

ރަޝިއާގެ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ހަތަރު ވަނަ ވެކްސިނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
22%
11%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް