ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 22:25
ފަސް ކޮންޓެއިނަރުގެ ލިކުއިޑް މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
ފަސް ކޮންޓެއިނަރުގެ ލިކުއިޑް މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
ލަންކާ އެކްސްޕްރެސް
އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުން
އިންޑާއިން ލަންކާއަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދެނީ
 
ކުރިންވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ދިމާވި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެގައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި
 
އޮކްސިޖަން ފުޅިތަކާއެކު އިންޑިއާގެ ބޯޓު 22 އޮގަސްޓުގައި ކޮލަމްބޯއަށް ދާނެ

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ބޯޓު "ޝަކްތީ" ކޮލަމްބޯއަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މި ބޯޓު ފުރާފައިވާއިރު, ފަސް ކޮންޓެއިނަރު ލިކުއިޑް މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއެކު އޮކްސިޖަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް އެގައުމުން އެދިފައިވާއިރު އޮކްސިޖަން ފުޅިތަކާއެކު އިންޑިއާގެ ބޯޓު 22 އޮގަސްޓުގައި ކޮލަމްބޯއަށް ދާނެކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންް އިތުރު 140 ޓަނުގެ ލިކުއިޑް މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ޗެންނާއީއިން ކޮލަމްބޯއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު, އެ ޝިޕްމަންޓު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ދިމާވި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެގައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން އަންނައިރު މިކަމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ސިޔާސީ އިސް މީހުންގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ވަނީ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެ ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:00ން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި ލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓު ކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުން އަންނައިރު, ފާއިތުވި ބުދަ ދުވަހު މި ބަލީގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް އެގައުމުން ވަނީ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެެވެ. އެދުވަހު 187 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެގައުމުން މިހާތަނަށް 373,165 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޖުމްލަ 6,790 މީހުން މި ބަލީގައި ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު, ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ބޮޑުވެ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް