ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 08:06
ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ތެރެއިން،
ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ތެރެއިން،
ކަސްޓަމްސް
ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ތަކެތި ނައްތާލުން
ކަސްޓަމްސްއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ، ބަނގުއާވި އަދި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި
 
1264.68 ކިލޯގްރާމްގެ އޫރުމަސް ވެސް ވަނީ ނައްތާލާފައި
 
ނައްތާލާފައިވަނީ 489.16 ލީޓަރުގެ ބަނގުރާ، 9922.11 ލީޓަރުގެ ބަނގުއާވި

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ.

މި ތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ  14 އޮގަސްޓްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޒިރުގައެވެ. ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ، ބަނގުއާވި އަދި އޫރުމަސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ނައްތާލާފައިވަނީ 489.16 ލީޓަރުގެ ބަނގުރާ، 9922.11 ލީޓަރުގެ ބަނގުއާވި، އަދި 1264.68 ކިލޯގްރާމްގެ އޫރުމަހެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 269 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މިނޫން ވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެތި ކަމަށެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް