ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 20:15
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓަކުން މީހުން ފައިބަނީ
ވެލާނާ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓަކުން މީހުން ފައިބަނީ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ފޭކް ބުކިންގައި ރާއްޖެ އައުން
ހަތަރު ކޮޓަރިއަކަށް ބުކިން ހައްދައިގެން ރާއްޖެ އައި 183 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ
 
އެމީހުން ރާއްޖެއައީ ހޯމަދުވަހު ހެނދުނު
 
އެންމެން ފުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ބުކިން ހައްދާފައިވަނީ ތޮއްޑޫ އައިލެންޑް ބީޗް ގެސްޓް ހައުސްއަަށް

ހަތަރު ކޮޓަރިއަކަށް ބުކިން ހައްދައިގެން ރާއްޖެއަށް އައި އިންޑިޔާގެ 183 މީހަކު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމީހުން ރާއްޖެ އައީ ގޯއެއަރގެ G8-1547 ފްލައިޓުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައެވެ. މި ފްލައިޓަކީ އިންޑިއާގެ ކޮޗިނުން ފުރައިގެން ރާއްޖެ އައި ފްލައިޓެކެވެ. އެއަރޕޯޓު ކޮމްޕެނީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ, އެމީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން މިހާރު ފްލައިޓަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ފޭކް ބުކިންގައި އެމީހުން ރާއްޖެ އައިކަން އެނގުނީ, މާ ގިނައިން އެއް ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ނަން ފެންނާތީ, އިމިގްރޭޝަނުން އިތުރަށް ޗެކްކުރުމުންނެވެ. މި 183 މީހުންވެސް ބުކިން ހައްދާފައި އޮތީ ތޮއްޑޫ އައިލެންޑް ބީޗް ގެސްޓް ހައުސްއަށެވެ.

މިކަން ފާހަގަވި ހިސާބުން އެމީހުން އެއަރޕޯޓުން ބޭރުވިޔަ ނުދީ އެތެރޭގައި ވަކިން ބޭތިއްބުމަށްފަހު މިހާރު އަންނަނީ ފުރުވާލުމުންނެވެ. މީގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވާނީ, އެންމެން ބޯޑުކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
41%
21%
11%
17%
8%
2%
ކޮމެންޓް
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 11:00
ޖޯކު
އަދިވެސް ގިނަމީހުން ގެނެސްގެން ގިނަ ލާރިކެވޭނެގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލާ🤣