ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 10:38
އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ ގޯލްޑް ވިޕިން އެންޑް ކުކިންގ ކްރީމް
އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ ގޯލްޑް ވިޕިން އެންޑް ކުކިންގ ކްރީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް
އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ އެހެން އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު: އެމްއެފްޑީއޭ
 
އުފެއްދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 26 މާރޗް 2022

އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ 'ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް' ބޭނުން ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ދާދިފަހުން އަންގާފައިވާއިރު އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ ގޯލްޑް ވިޕިން އެންޑް ކުކިންގ ކްރީމްގެ އުފެއްދުންތައް ފިޔަވާ އެހެން އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ އެތިލީން އޮކްސައިޑް ކިޔާ ކެމިކަލް އަކުން ތަޣައްޔަރު ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އެމްބެސެޑަރ ބްރޭންޑްގެ ވެޖިޓަބަލް ކްރީމް އަކީ އެ ބްރޭންޑްގެ ގޯލްޑް ވިޕިން އެންޑް ކުކިންގ ކްރީމްގެ ނަންބަރު L21090 ލޮޓްކަމަށާއި އެ އުފެއްދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 26 މާރޗް 2022 ކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3014361ށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް