ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 21:18
މީގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލި މަސްތުވާތަކެތި
މީގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލި މަސްތުވާތަކެތި
ބަނގުއާވި ނައްތާލުން
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފި
 
މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު
 
އެއީ 9000 ލީޓަރުގެ ބަނގުއާވި
 
ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 300 ބަނގުއާވި ފުޅި

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 10 އޮގަސްޓް 2021 ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށެވެ.

ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 300 ބަނގުއާވި ފުޅިއެވެ. އެއީ 9000 ލީޓަރުގެ ބަނގުއާތްވެއެވެ.

Advertisement

މި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 269 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން, ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ހަލާކުވުމުން, ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން, ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެއްޗެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނައްތާލާފައިވާއިރު، ޖުލައި 22 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12،013.32 ލީޓަރުގެ ބަނގުއާތްވާއި 3،535 ލީޓަރުގެ ޓޮނިކް ނައްތާލާފައިވެއެވެ. އަދި 29 ޖުލައި ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 370 ބަނގުއާވި ފުޅި ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 11100 ލީޓަރުގެ އެއްޗެއްސެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް