ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 14:54
މާފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
މާފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
މާފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް
މާފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އާރްކޭއެލް ކުންފުނިން
 
ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ ވީއޭއެމް ކޯއިން
 
12 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ވަނީ ޓާފް އަޅާފައި

ކ. މާފުށީގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން މި ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އާރްކޭއެލް ކުންފުނިންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް ވަނީ 1,933,319 (އެއް މިލިޔަން ނުވަ ލައްކަ ތިރީސް ތިން ހާސް ތިންސަތޭކަ ނަވާރަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައެވެ. އަދި އެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވީއޭއެމް ކޯއާ ހަވާލުކުރިއިރު، އެ މަސައްކަތަށް 2،598،685 (ދެ މިލިޔަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

މާފުށި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިކަން ހާމަކުރައްވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްގީކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާފުށި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަނޑުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ދަނޑު އެޅުން ހިމެނޭއިރު، މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ މާފުށި ދަނޑާއެކު ޖުމްލަ 12 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އަޅާފައެވެ. އަދި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން، ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެފްއޭއެމުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއިން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ފޯމެޓް ދައްކާލާފައެވެ.

އެފްއޭއެމުން އިއުލާންކުރި އައު ފޯމެޓުގައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކުރިއަށްދާނީ ހަތަރު ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މާފުށި ހިމެނޭ ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ހިމެނެނީ ޒޯން ދޭއްގައެވެ. އެ ޒޯނުގައި ދެން ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކަކީ ބ، ޅ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ އަދި ދ އަތޮޅެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް