ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 13:12
ބްރޯޑްކޮމް އިން ޗެނަލް 13 އާ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން،
ބްރޯޑްކޮމް އިން ޗެނަލް 13 އާ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން،
ޓްވިޓަރ
ޗެނަލް13ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ މައްސަލަ
ޗެނަލް 13 އިން ގެނެސްދޭ "ހަޖަމް" ޕްރޮގްރާމްގެ މައްސަލައެއް ބްރޯޑްކޮމުން ބަލަނީ
 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އަދި އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައި
 
މައްސަލަ ބެލެމުގައި ގެންގުޅޭ އިޖުރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަލަމުންދާނެ
 
ހަޖަމް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންޓެންޓް އެކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވޭ

ޗެނަލް 13 އިން ގެނެސްދޭ "ހަޖަމް" ޕްރޮގްރާމްގެ މައްސަލައެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްއިން ބުނީ ޗެނަލް13 އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން ހަޖަމް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންޓެންޓް އެކޮމިޝަންގެ ސަމާލްކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ބެލެމުގައި ގެންގުޅޭ އިޖުރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވެސް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އަދި އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

ޗެނަލް 13 އިން ގެނެސްދޭ ހަޖަމް ޕްރޮގްރާމްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައިވަނީ، އެރޭ އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސެއިން ޝަމީމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޗެނަލް 13ގެ ކޮންޓެންޓް މައްސަލަތަކެއް ބްރޯޑްކޮމްއިން ބަލާފައިވާއިރު، ޗެނަލް 13 އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާން ޖަހަން ގޮވާލި ކޮންޓެންޓު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލައިގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެންގި ފުރުސަތުތަކުގައި ޖަވާބުދާރީ ވެފައިނުވާތީ މައާފަށް އެދި ބަޔާނެއް އާއްމު ކުރުމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް