ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 23:33
މއ. އެމްޓޭޝަންގެ
މއ. އެމްޓޭޝަންގެ
މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާއަށް ވަގުތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
ހާދިސާގައި ގޭގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ އަނދާފައި
 
މި ހާދިސާ ހިނގީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި މއ. އެމްޓޭޝަންގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ވަގުތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

Advertisement

އެންޑީއެމްއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވި އާއިލާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 7،800ރ. ހަމަޖައްސައިދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި، ކެއިން ބުއިން އަދި އައްނައުނު ހޯދުމަށް ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މއ. އެމްޓޭޝަން ގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގި ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގެ 19:45 އެހާއިރުއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވި ނަމަވެސް މި ހާދިސާގައި އެގޭގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައި ހުލިވެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހުރި ސޯފާއެއްގައި ރޯވެގެން ކަމަށެވެ. މި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 20:04 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް