ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 19:13
ސްކޫލު ދަރިވަރުންތަކެއް، މިކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން
ސްކޫލު ދަރިވަރުންތަކެއް، މިކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން ދިނުން
12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ނިންމައިފި
 
ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހާނީ ވަކި ކެޓަގަރީއެއްގެ ބަޔަކަށް
 
12 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޑަ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭނެ
 
މިމަހުގެ ތެރޭގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ފައިޒާ ވެކްސިން ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން އެވެކްސިން ލިބޭނެކަން މިހާރު ޔަގީން ވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިމަހުގެ ތެރޭގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހާނީ ވަކި ކެޓަގަރީއެއްގެ ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. އެއީ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޑަ ކުދިންނަށާއި، މާބަނޑު މީހުންކަން ޑރ.ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހިފަހުން މާބަނޑުވެފައި ތިބި މީހުންނާއި، މާބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށިވާ ފަދަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިޒާގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖެއައިސް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަންޖެހޭ މީހުންނަށް ވެސް މިވެކްސިން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމަތަކަށް ކިޔަވަން ދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެ ދާ ގައުމަކުން ފައިޒާ ނޫން އެހެން ވެކްސިނެއް ގަބޫލުނުކުރާނަމަ އެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހޭނެކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ފައިޒާ ވެކްސިން އަންނާނެ ކަމަށް މިވަނީ ކޮންފާމްވެފައި. ފައިޒާ ވެކްސިން އަޅުގަނޑުމެން މިމަސް ތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖަހަން ފަށާނަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ ހަފުތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ސީދާ ދުވަހެއް ދަންނަވާނަން. ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ކަނޑައެޅިފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ގުރޫޕްތަކަށް. އެއީ 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޑަ ކުދިންނަށް.
އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިވެގެންނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް މިމަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެކްސިންއާ ގުޅޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް