ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 15:50
ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލި ބަނގުއާވިތައް
ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލި ބަނގުއާވިތައް
ކަސްޓަމްސް
ބަނގުއާވި ނައްތާލުން
ކަސްޓަމްސްއިން 11100 ލީޓަރުގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފި
 
މި ތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 29 ޖުލައިގައި
 
370 ބަނގުއާވި ފުޅި ނައްތާލާފައިވޭ

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުއާވިތަކެއް ނައްތާލައިފިއެވެ.

މި ތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 29 ޖުލައި 2021 ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޒިރުގައެވެ.

Advertisement

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ 370 ބަނގުއާވި ފުޅި ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 11100 ލީޓަރެއެވެ.

މި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 269 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެއްޗެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
20%
40%
20%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް