އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - އަމާނާ ތަކަފުލް

އަމާނާ ތަކާފުލްގެ "ކަށަވި" އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗްކޮށްފި

  • ކަށަވިގެ ދަށުން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމަ އަށް ބަދަލުދޭނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 16 މެއި 2017 | އަންގާރަ 20:09 1,560

"ކަށަވި" އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗްކުރުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އަމާނާ ތަކާފުލް (މޯލްޑިވްސް) އިން ހިލޭ އެކްސިޑެންޓް އިންޝުއަރެންސް ކަވަރ އެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި އެވެ.

 

"ކަށަވި" އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އެވެ.

 

މި ހިދުމަތް ލިބޭނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ކަސްޓަމްސް އާއި ފަޔާމަނުން އަދި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓާއި އިމިގްރޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށެވެ.

 

ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަމާނާ ތަކަފުލްއިން ބުނީ މިއީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ސަލާމަތީ ދާއިރާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ތައާރަފުކުރި އިންޝުއަރެންސް އެއް ކަމަށާއި ވަކި ސްކީމެއްގެ ގޮތުގައި ލޯންޗް ކުރި ޕޮލިސީއެއް ނަމަވެސް، މި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަކި ޕްރިމިއަމް އެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.


މިޙިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އަމާނާ ތަކާފުލްގެ "ތާޑް ޕާޓީ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސު" ގެ ހިދުމަތް ނެގުމުން އޮޓަމެޓިން ކަށަވި އިންޝުއަރެންސް ލިބޭނެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދެމުންދާ ތާޑް ޕާޓީ މޮޓޮރ އިންޝުއަރަންސް ކަވަރގައި ނުހިމެނޭ ޕާސަނަލް އެކްސިޑެންޓް ބެނިފިޓް ކަވަރގެ ސަބަބުން މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓު ތަކުގައި ދިމާވާ ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމާއި އަދި ފުރާނަދިއުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ތަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އާއިލާއަށް މިކަވަރގެ ސަބަބުން މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަމާނާ ތަކާފުލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަރީޒް ސުލައިމާން ވިދާޅުވީ މި ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ މިފަދަ ދާއިރާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުން ކަމަށާއި މި އިންޝުއަރެންސް ހިދުމަތަކީ 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާނެ ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

 

އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ކަށަވި އިންޝުއަރެންސް ހިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އެކްސިޑެންޓެއް ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެ ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމަ އަށް ބަދަލުދޭނެ އެވެ.

 

ކަށަވި އިންޝުއަރެންސް ލިބޭނެ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަމާނަ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، އަމާނަ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ވެބްސައިޓް، އަމާނަ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް އަމާނަ ތަކާފުލް ރެޖިސްޓަރޑް އެޖެންޓުން، އަމާނަ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް އޮފީސް ހިމެނެ އެވެ.

 

އަމާނާ ތަކާފުލްއަކީ ޝަރީއާ ހުއްދަކުރާ އިންޝުއަރެންސް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފެށި ކުންފުންޏެވެ. އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ 2003 ފެށިގެންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް