ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 00:03
ޗައިނާގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް- ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭ
ޗައިނާގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް- ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭ
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގައި ވެކްސިން ޖެހުން
ވެކްސިން ނުޖަހާ އާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޗައިނާގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު
 
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް 64 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވޭ

އާއިލާގެ މެމްބަރުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ އެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރުން ޗައިނާގެ ސުކޫލުތަކަށް ކިޔަވަން ދިއުން މަނާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އިދާރާތަކުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާގޮތުން މިއީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަލުން ސުކޫލުތައް ހުޅުވާއިރު، ދަރިވަރުންގެ އާއިލާތަކުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ގައުމުގެ 64 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަމާޒު ހިފާފައެވެ. ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޗައިނާގެ އެކި ޕްރޮވިންސްތަކުން މިހާރު ގެންދަނީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަންގައި އެ ދަރިވަރުންގެ އާއިލާތަކަށް ނޯޓިސްވެސް ފޮނުވަމުންނެވެ.

ޗައިނާގައި މީގެ ކުރިން ވެކްސިން ޖެހުން އޮތީ އިޚުތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ވެކްސިން ޖެހުން ލާޒިމު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް