ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 03:04
އިންގްލެންޑާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-1 ން
އިންގްލެންޑާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ޑެންމާކް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް
 
ޑެންމާކް އަތުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އިޓަލީއާ

ޔޫރޯ 2020 ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ޔޫރޯގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ލަންޑަނުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ އިންގްލެންޑުން 1966 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިންގްލެންޑުން މީގެ ކުރިން ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ 1966 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އިންގްލެންޑްގެ ފަރާތުން އަވަސް ގޭމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް، މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ޑެންމާކުންނެވެ. މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިކެލް ޑޭމްސްގާޑެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ނުވަ މިނެޓު ފަހުން އިންގްލެންޑުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މިއީ ޑެންމާކުގެ ކެޕްޓަން ސިމޮން ކިއާގެ ފައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އިންގްލެންޑުން އެޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މި ހާފުގައި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އާއި ފޯވާޑް ރަހީމް ސްޓާލިންއަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅުނުއިރު، އިންގްލެންޑުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. އިންގްލެންޑްގެ ރަހީމް ސްޓާލިންއަށް ޑެންމާކުގެ ޑިފެންޑަރު ޔޮއަކިމް މީލް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއަކުން ކޭން ފުރަތަމަ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލްކީޕަރު ކެސްޕާ ޝްމައިކަލް މަތަކުރިއެވެ. އެކަމަކު ރީބައުންސް ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ކޭން ވަނީ އިންގްލެންޑަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. 

މި މޮޅާއެކު އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި އިޓަލީއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް