ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 19:23
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގެ ތެރެއިން އިސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދު
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގެ ތެރެއިން އިސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯ
އިޓަލީ ގޮވައިގެން ޒަރިޔަންދު ފައިނަލަށް
 
ޒަރިޔަންދަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެނަލިސްޓް
 
އިޓަލީއާ މެދު އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ފައިނަލަށް އިޓަލީ ދަތުރުކުރުމާއެކު، ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގެ ފައިނަލް މެޗުގެ އެނަލިސްޓުގެ ޖާގަ އިސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެނަލިސްޓަކަށް ޒަރިޔަންދު ހަމަޖެހުނުއިރު، އިޓަލީ އަކީ އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނުނު ޓީމެކެވެ. ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ކަވަރޭޖުގައި ތަޖުރިބާކާރު ހަ އެނަލިސްޓުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒަރިޔަންދަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ގޯލްކީޕަރު އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޓެންޑަ ބޯޑުގެ ޗެއާމަނެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ޒަރިޔަންދު ވަނީ އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑެތި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިޓަލީއާއެކު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ހުރިހާ ގްރޫޕުތަކެއްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ނިމުމާއެކު އިޓަލީއާ މެދު އުއްމީދު އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުނީ އިޓަލީ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވީ މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ފެނިގެންދަނީ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ފުޓްބޯޅައެއް ކަމަށާއި، މިކަހަލަ މެޗެއް އެނަލައިޒް ކުރުމަށް މެޗުގެ ކުރިން ދެ ގަޑިއިރު ނުވަތަ ތިން ގަޑިއިރު، އެ ދެ ޓީމުގެ މެޗު ދިރާސާކުރާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކަވަރޭޖާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުބީ މި ފަހަރުގެ ކަވަރޭޖަކީ ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖެއް ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއެކު މި ޝޯ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން އެއީ ޝޯ ފުރިހަމަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ބެލުންތެރިންނާ ވަރަށް ގާތުން މި ކަވަރޭޖް ކުރިއަށްގެންދާކަން ޒަރިޔަންދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުން ޒަރިޔަންދު ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީން ޔޫރޯއަށް ގެނަސްދިން ކަވަރޭޖުގައިވެސް އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އަދި އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޒަރިޔަންދު ދަތުރުކުރީ ފޯޗުގަލާއެކުގައެވެ. އެ ފަހަރު ޕޯޗުގަލުން އެ މުބާރާތް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް