ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2021 | ހޯމަ 15:31
ހަނިމާދޫގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
ހަނިމާދޫގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ހަނިމާދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް
ހަނިމާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައިފި
 
ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
 
11 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ޓާފް އަޅާފައި

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން މި ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އާރްކޭއެލް ކުންފުނިންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް ވަނީ 1,344,080 (އެއް މިލިޔަން ތިން ލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް އަށްޑިހަ) ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައެވެ. އަދި އެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެލޯސިޓީ ސްޕޯޓްސްއާ ހަވާލުކުރިއިރު، އެ މަސައްކަތަށް 3،561،301 (ތިން މިލިޔަން ފަސް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ އެކެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހަނިމާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިކަން ހާމަކުރައްވާ މި ވަގުތު ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނެވި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެންމެން ފުޓްބޯޅަ ފޯރީގައި ޔޫރޯ ބަލަން ތިއްބާ ހަނިމާދޫގަައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ގާއިމުކޮށްދެއްވަން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށު ކައުންސިލާ މީގެ ކުރިން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން ހިމެނޭއިރު، މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ހަނިމާދޫ ދަނޑާއެކު 11 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ޓާފް އަޅާފައެވެ. އަދި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަނީ 2023-2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްލައިގެން، ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ޓާފް ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރަން ރާވާފައިވާ ރޭވުމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް