ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 23:15
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-0 ން
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ޖަރުމަން ކަޓުވާލައި އިންގްލެންޑް ކުއާޓާއަށް
 
ޖަރުމަން އަތުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ކުއާޓާގައި އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ސްވިޑެން ނުވަތަ ޔޫކްރޭނާ

ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަރުމަން ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އާއި ރަހީމް ސްޓާލިންއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި މި ހާފުގައި ޖަރުމަނުގެ ޓިމޯ ވާނާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ނަމަވެސް، އިންގްލެންޑުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް ވަނީ އެ ހަމަލާ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޖަރުމަނުގެ ކައި ހަވާޓްޒް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާވެސް ޕިކްފޯޑް ދިފާއުކުރިއިރު، މެޗުގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންގްލެންޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަހީމް ސްޓާލިންއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖަރުމަނުގެ ތޯމަސް މުލާއަށް ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އެއާއެކު މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ކޭން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އިންގްލެންޑަށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުން ޖަރުމަން ބަލިވިއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ މަރުގެ ގްރޫޕް ކަމަށްވާ ގްރޫޕް އެފް ގެ ހުރިހާ ޓީމެއް މިހާރު ވަނީ މި މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ. ކުއާޓާގައި އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ސްވިޑެން އާއި ޔޫކްރޭން ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް