ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 15:22
ސްވިޓްޒަލެންޑް މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ސްވިޓްޒަލެންޑް މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ގަދަ 16 - ފްރާންސް އާއި ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ކުރިމަތިލުން
 
ފްރާންސް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ މަރުގެ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެން
 
ސްވިޓްޒަލެންޑް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް އޭ ގެ ތިންވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އާއި ސްވިޓްޒަލެންޑް ބައްދަލުކުރާއިރު، މި މެޗަކީވެސް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ މެޗެކެވެ.

ދެވަނަ ބުރަށް އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ ރަނަރަޕް އަދި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ދަތުރުކުރީ މަރުގެ ގްރޫޕް ކަމަށްވާ ގްރޫޕް އެފް ގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި ފްރާންސްއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަން އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، ދެވަނަ މެޗުގައި ވަނީ ހަންގޭރީއާ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އަދި ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލާ ވަނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްވިޓްޒަލެންޑް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް އޭ ގެ ތިންވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ސްވިޓްޒަލެންޑުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވޭލްސް އާއި 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ވަނީ އިޓަލީ އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. އެކަމަކު ފަހު މެޗުގައި ތުރުކީ އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސްގެ ބަސް:

ސްވިޓްޒަލެންޑް މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނީ މި މެޗަށް އޭނާގެ ޓީމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ސްވިޓްޒަލެންޑް ޓީމުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ޒެރްޑަން ޝަގީރީ އާއި ގްރޭނިޓް ޝަކާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ކޯޗު ވްލެޑެމިއާ ޕެޓްކޮވިޗުގެ ބަސް:

ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ކޯޗު ވްލެޑިމިއާ ޕެޓްކޮވިޗު ބުނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ބަލިކުރުމަށް ޓީމުގެ ޓެކްޓިކަލް ޑިސިޕްލިން ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި މެޗުގައި ސްވިޓްޒަލެންޑަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗަކީ އުނދަގޫ މެޗެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ބަލިކުރުމުގެ ފެންވަރު އޭނާގެ ޓީމުގައި އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ޕެޓްކޮވިޗް ބުންޏެވެ.

މި މެޗު ބަލާނީ ކިހިނެއް:

ޔޫރޯ 2020 ގެ ލޯކަލް އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ރާއްޖެޓީވީން ނަގާފައިވުމާއެކު، މި މެޗު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނަސްދޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ.އެމްވީ ވެބްސައިޓުންވެސް މި މެޗު ސްޓްރީމްކުރާނެއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، މި ޝޯ ހުށަހަޅާނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ޝާހެވެ. ޝާހާއެކު އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މައުރޫފް އަޙްމަދު (މާއްޓޭ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު، ޚާއްސަ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން ސޮބާހު މުޙައްމަދު (ސޮބާ) ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފްރާންސް އާއި ސްވިޓްޒަލެންޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 00:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް