ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 18:05
މާލޭގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއެކު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް
މާލޭގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއެކު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ނަރީޝް
 
ނަރީޝް ހޮވުނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 19 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 12 ވޯޓާއެކު

މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ނަރީޝް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހޮވުމަށް ކައުންސިލުން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި މެމްބަރު ނަރީޝް އިންތިޚާބުކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 19 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 12 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ. ބާކީ ހަތް ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތީ ނަރީޝްއާ ވާދަކުރެއްވި މައްޗަންގޮޅީ މެދުދާއިރުގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަޙުމަދު ޒަމީރަށެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މޭޔަރާއެކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 19 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 12 މެންބަރުންނަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ނަރީޝް އައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު، އިދިކޮޅުގެ ބައެއް އެހެން މެމްބަރުން ވެސް އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޝުޖާޢުއާއި، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ނަޙުލާ މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މަގާމަށް އިދިކޮޅުން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނަރީޝް ހޮވިފައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކުންނެވެ.

މި މަގާމަށް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން އަންގާފައިވާއިރު، މިމަހު 21ގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާފައި މިވަނީ 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

މި މަގާމަށް ނަރީޝް އައްޔަން ކުރުމާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރަން ޖެހޭ މަގާމުތަކުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާއިރު، މާލެ ސިޓީގެ މި މަސައްކަތް ލަސްވީ ބައެއް މެމްބަރުން ކަރަންޓީންވެ އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ތިބުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް