ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 13:37
ހަންގޭރީ މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ހަންގޭރީ މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2020
ޔޫރޯ 2020 - ހަންގޭރީ އާއި ފްރާންސްގެ ކުރިމަތިލުން
ޖަރުމަން އަތުން ފްރާންސް ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައި
ހަންގޭރީ ވަނީ ޕޯޗުގަލް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައި

ޔޫރޯ 2020 ގެ މަރުގެ ގްރޫޕް ކަމަށްވާ ގްރޫޕް އެފް ގެ ކުރިމަތިލުންތަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނައިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރާނީ ހަންގޭރީއާ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްއެވެ. މި މެޗު ބުޑަޕެސްޓުގެ ޕުސްކާސް އެރީނާގައި ކުޅޭއިރު، މި މެޗު ކުޅޭނީ ފުލް ހައުސް އެއްގައެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ފްރާންސްއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވަރުގަދަ ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން މި މެޗަށް ހަންގޭރީން ނުކުންނައިރު، އެޓީމު ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ހަންގޭރީ އަތުން މޮޅުވެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފްރާންސްއަށް އެބައޮތެވެ.

ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސްގެ ބަސް:

ހަންގޭރީ މެޗުގެ ކުރިން ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނީ މި މެޗަކީ އުނދަގޫ މެޗެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހަންގޭރީއަކީ ވަރަށް "އޯގަނައިޒިން" ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗު ހަންގޭރީގައި ކުޅޭތީ އޭގެ ފައިދާ އެ ޓީމަށް ނެގޭނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ފްރާންސްގެ އުއްމީދަކީ މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައި، ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށްވެސް ޑިޝޯމްޕްސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަންގޭރީގެ ކޯޗު މާކޯ ރޯސީގެ ބަސް:

ހަންގޭރީގެ ކޯޗު މާކޯ ރޯސީ ބުނީ މި މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ހަލުވި ފޯވާޑުލައިނަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ފްރާންސްގެ ޒުވާން ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވަން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްބާޕޭ މިވަގުތު ހުރި ފޯމަށް ބަލާއިރު އޭނާއަކީ މި މެޗުން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މެޗު ބަލާނީ ކިހިނެއް:

ޔުއެފާ ޔޫރޯގެ ލޯކަލް އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ރާއްޖެޓީވީން ނަގާފައިވުމާއެކު، މި މެޗު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ރާއްޖެޓީވީން ވަގުތުން ގެނަސްދޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ.އެމްވީ ވެބްސައިޓުންވެސް މި މެޗު ސްޓްރީމްކުރާނެއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން 17:00 ގައި މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު، މި ޝޯ ހުށަހަޅާނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ އިސްމާޢީލް ޝާހެވެ. ޝާހާއެކު އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނީ ގްރޫޕް އެފް ގެ އެނަލިސްޓް މައުރޫފް އަޙްމަދު (މާއްޓޭ) އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރީ-ޝޯގައި ޚާއްސަ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން ސޮބާހު މުޙައްމަދު (ސޮބާ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހަންގޭރީއާ ފްރާންސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖެ ގަޑިން 18:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް