ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 07:41
ސީޝެލްސް އެއާލައިން - އިސްރާއިލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސީޝެލްސް އެއަރލައިނުން
ސީޝެލްސް އެއާލައިން - އިސްރާއިލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސީޝެލްސް އެއަރލައިނުން
ގޫގުލް
އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރު
އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
 
އިސްރާއީލްގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަގްބޫލްކަން އިތުރުވަމުން އަންނަނީ
 
ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް 5 ފްލައިޓް ބާއްވާނެ

އިސްރާއިލުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ޓްރެވެލް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކަމިނޯސްއާ ހަވާލާދީ އިސްރާއިލްގެ ނޫހެއްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު ފްލައިޓްގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަައަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ 995 ޑޮލަރަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަނީ ދުބާއީގައި ޓްރާންސިޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެެވެ. އެއަރ ސީޝެލްސްގެ ފްލައިޓްތަކާއެކު ފަށާ މިދަތުރުގައި އެނބުރި އިސްރާއީލަށް ދާއިރު ސީޝެލްސްގައި އެއް ގަޑިއިރު ޓްރާންސިޓް ކުރާނެ ކަމަށް ކުންފުންޏާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޓްރެވެލް ކުންފުނިންވަނީ ރާއްޖެއަށް ފަށާ މިދަތުރުގެ ޕެކޭޖް ތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓު ތަކުގައި ހުރުމާއެކު ހުރި ޕެކޭޖްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ކުރާ ދަތުރުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 8ގަޑި އިރާ 30 މިނިޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
4%
5%
0%
91%
0%
0%
ކޮމެންޓް
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 08:43
އަލިބެ
އިސްރާޢީލޫންވަކިދަތުރުނުކުރަންވީކީވެޢިންޑިއާމިދެޤަޢުމުވެސްބޭނުންޥަނީއިސްލާމުންމަރަން
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 10:24
އައިޝާ
މިރާއްޖޭ ބަޔަކު ހިފާނަމަ އެކަންކުރަން އެހާ އުދަގުލެއް ނުވާނެ. އިޒްރޭލް އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮއްމެގައުމަކުން މިރާއްޖެއަށް މީހުން ދަތުތުކުރެވޭނެ މަގު ބަންދުކުރެވިގެން ނުވާނެ. މިގައުމުވާންވީ މީހުން އައިސް ގޮސްވާން އެއްމެ ފަސޭހަ އަދި ރާއްކާތެރިގައުމަށް . ދުނިޔޭގެ ސުވަރުގެއަށް.
17 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 23:29
ސޯނިޔާ
މި ނޫން ބައެއް ނެތީތަ އެތެރެކުރަން؟ އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން މައުސޫމު ކުދިން މަރާ، ބައެއްގެ ބިން ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޖައްބާރުންގެ ޑޮލަރެއް.
17 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 11:24
ސެވަން
ރާއްޖެ ހިފަންތަ ؟