ށ.މިލަންދޫ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުން
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެދުކެނޑުނު މިލަންދޫ މަގުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫއުގައި 8 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
15 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
ކ. މާލެ |
މިލަންދޫ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެދުކެނޑުނު ށ. މިލަންދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑިގެން ދިޔައީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މިލަންދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާއްމު ހާލަތަށް އައުމާއެކު އަމަލީ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކޮށް އާރްޑީސީން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. މިހާރު ރޯޝަނީ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، 15 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުގައި 8 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިލަންދޫގެ 6.15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއުއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 156.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެއެވެ.

520 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޝަރުތުކޮށް އާރްޑީސީއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރެވުނީ މާރޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved