ޔޫރޯ 2020
ޔޫރޯ 2020 - މުބާރާތް ހުޅުވާ މެޗުގައި އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ
 
އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ މިހާތަނަށް ވަނީ 11 ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައި
 
އަށް މެޗުން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، އަނެއް ތިން މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައި
ކ. މާލެ |
އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ 2020 ހުޅުވާ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިޓަލީ އާއި ތުރުކީއެވެ. މި މެޗަށް ދެ ގައުމުންވެސް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވެފައިވާއިރު، މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީގެ ރޯމުގައި ހުންނަ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގައެވެ. ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު މި މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި މެޗު ބެލުމަށް ޖުމްލަ 70،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމަށް 24 އިންސައްތަ (16،800) މީހުން ވެއްދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާއެކު ގެނެވުނު ބަދަލެކެވެ.

ޒުވާން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިން ގިނަ އިޓަލީގެ ޓީމުން ޔޫރޯއާ ކުރިމަތިލާއިރު، އިޓަލީއަކީ މިވަގުތު އެންމެ ފޯމުގައި އޮތް އެއް ގައުމެވެ. ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުން ކުޅުނު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ސެން މެރީނޯ އަތުން އިޓަލީ ވަނީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޔޫރޯއާ ކުރިމަތިލާއިރު އިޓަލީއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެ ގައުމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައިވުމެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ ޗީރޯ އިމޮބެލީ އާއި ފެޑެރީކޯ ކިއެސާ ފޯމުގައި ހުރުންވެސް އެއީ އިޓަލީއަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔޫރޯއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތުރުކީން ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ދެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު މޮލްޑޯވާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ތުރުކީ މޮޅުވިއިރު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ގާނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ދެ ގައުމު މިހާތަނަށް ވަނީ 11 ފަހަރެއްގެ މަތިން ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، އަނެއް ތިން މެޗު ނިމިފައިވަނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން 2002 ވަނަ އަހަރާއި، 2006 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ ބައްދަލުކުރިއިރު، އެ ދެ މެޗުވެސް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް އޭގައި އިޓަލީ އާއި ތުރުކީ ހިމެނޭއިރު، މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނޭ ގައުމުތަކަކީ ސްވިޓްޒަލެންޑާއި ވޭލްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 01:17
ޢިހުސާން
މި ލިއުމުގައި ހުރި މައުލޫމާތު ރަނގަޅުހެނެއް ހީއެއް ނުވޭ، ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ހޯދާފަ ލިޔުން ރަނގަޅު
raajjemv logo

All rights reserved