ސައިބަރ ކްރައިމްސް
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ވިއްކާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ
 
އެފަދަ ގްރޫޕުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްތަކުގައި ހިންގާ
 
އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް މަބްރޫކު ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވޭ
ކ. މާލެ |
ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ
ގޫގުލް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަރުދުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ވިއްކާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަރުދުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ވިއްކުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގްރޫޕެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް މަބްރޫކު ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެފަދަ ގްރޫޕުތައް ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްތަކުގައާއި، ވައިބަރ ގްރޫޕުތަކުގައިވެސް ހިންގާކަމުގެ ޝަކުވާ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފެންމަތިވެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އާންމު ފަރުދުންގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތަކުގެ އިތުރުން ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމާއި، ބްލެކްމެއިލް ކުރުން ފަދަ ކަންކަންވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved