އެމްޕީއެލް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ލިފްޓު ހަރުކުރުން
އެމްޕީއެލް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ލިފްޓު ހަރުކުރުން އެސްޓީއޯއަށް
 
މިލިފްޓުތަކުން ހޫނުގެ ގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭރުވުން މަދު ވާނެ
 
މި ލިފްޓުތަކަކީ އެނަރޖީ އެފިޝެންޓް ލިފްޓު ތަކެއް
 
އެސްޓީއޯ އިން ހަރުކުރަނީ ”ކޯން މޮނޯ ސްޕޭސް“ގެ ލިފްޓު
ކ. މާލެ |
އެސްޓީއޯއިން އެމްޕީއެލް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ލިފްޓު ހަރުކުރުން
އެސްޓީއޯ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކުރާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ލިފްޓް ހަރުކުރުމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ވަނީ އެމްޕީއެލް ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ”ކޯން މޮނޯ ސްޕޭސް“ގެ ލިފްޓު ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި ލިފްޓުތަކަކީ އެނަރޖީ އެފިޝެންޓް ލިފްޓު ތަކަކަށްވާއިރު، ”ކޯން އިކޯޑިސްކު“ ހޮއިސްޓިންގ މޯޓަރު ހަރުކޮށްފައިވާ މިލިފްޓުތަކުން ހޫނުގެ ގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭރުވުން މަދު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް މިދިޔަ އަހަރު ނެރެފައިވާއިރު، އެކުންފުނިން އިމާރާތްކޮށްފައި ވަނީ 14 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރެވެ. އެއީ 534 ފްލެޓެވެ. އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން 432 ފްލެޓް، އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، ބާކީ ފްލެޓުތައް ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ އާންމުންނަށެވެ. މި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ ކޮޓަރި އާއި މެއިޑް ރޫމެއް ހިމެނޭ 330 އެޕާޓްމަންޓާއި އެއް ކޮޓަރީގެ 204 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ޑަބްލިއު އެންޑް އޭ އޯވަސީސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއަށް 560 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved