ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 07:25
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕޫޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕޫޓިން
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ، ގަތަރު ގުޅުން
ގަތަރަށް އެހީވާން ތައްޔާރު – ޕޫޓިން
 
ދެގައުމު އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ - ޕޫޓިން

އަންނަ އަހަރު ގަތަރުގައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ގަތަރުން އެހީއަކަށް އެދިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ރަޝިއާއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަތަރުގެ ޝެއިހް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީ އާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާއަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ގަތަރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ސަރަހައްދީ ގޮތުންނާއި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް އެނގިގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ގަތަރުން ރަޝިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޯލްޑް ކަޕުގެ އިތުރުން ދެގައުމުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށްވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގަތަރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އެހީތެރިވާން ރަޝިއާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ދެގައުމު އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދިމާވާ ގޮންޖުހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް