ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 21:04
ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި
ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރުން
15 ވަނަ ފަހަރަށް އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އިތުރު 1މަސް ދުވަހަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 12 މާޗު 2020އިން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 4 މޭ 2021 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ދެމެހެއްޓިފައެވެ.

މި ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުން، 12 މާރޗު 2020 ގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމިއެބައޮތްކަމަށާ،އި ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް އަންގާ ކަމަށް ވެސް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި 12 މާޗު 2020އިން ފެށިގެން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އަދި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިޔުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް މި ގަރާރުގައި ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ތިންވަނަ ރާޅާއެކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ކުރިން ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް މިހާރު ވަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް