ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އިންޑިއާގެ ފަނޑިޔާރަކު ފިލުން

ޖަލަށް ހުކުމްކުރި އިންޑިއާގެ ފަނޑިޔާރަކު ފިލައިފި

  • މައްސަލަ ހޫނުވީ ބޮޑު ވަޒީރަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން
  • ސިކުޑި ހަމަޖެހޭތޯ ޓެސްޓެއްވެސް ހެދުމަށް އެންގި
  • ހުކުމް ކުރުމުން ދިޔަތަނެއް ނޭނގެ

ކ. މާލެ | 13 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 11:43 | 4,885

ޖަލަށް ހުކުމް ކުރުމުން ފިލާފައިވާ ކަލްކަތާގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަރްނާން - ގޫގުލް

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން ހަ މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރި ކަލްކަތާގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ފިލައިފި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

 

ކަލްކަތާގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޗިންނަސްވާމީ ސްވަމިނާތަން ކަރްނާން ހަ މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރީ އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

 

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަރްނާންގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ އަގު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނުކަން ސާބިތުވުމުންނެވެ.

 

މިއީ އިންޑިއާގެ ތާރީޚުގައި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 

ކަރްނާންއަކީ މި ފަހަކަށް އައިސް އޭނާގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ފަނޑިޔާރެކެވެ. އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކަރްނާން ދެމެދުގެ ކޯޅުންތައް އިންތިހާ ދަރަޖައަކަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

 

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ކޯޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަރްނާންގެ ކިބައިން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

 

ކަރްނާންގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދިޔައީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް "ކޮރަޕްޓް" 20 ފަނޑިޔާރަކާއި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތިން އޮފިޝަލެއްގެ ނަން ފާހަގަކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވި ހިސާބުންނެވެ.

 

އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތުން ކަރްނާން ވަނީ އެއް ފަރާތްކޮށްފަ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ކަރްނާން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރުން، އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށްބުނެ ހަތް ފަނޑިޔާރުން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

 

ކަރްނާންގެ މި ހުކުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން އޭނާގެ ސައިކޭޓްރިކް ޓެސްޓެއް ހަދައި އޭނާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުމާއެކު އެކަމަށް ރައްދުދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރުން ވެސް ސިކުނޑި ހަމަޖެހޭތޯ ޓެސްޓް ކުރުމަށް ކަރްނާން ގޮވާލާފައި ވެއެވެ.

 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ ގުޅިގެން ކަރްނާން ފިލާފައިވާއިރު ފުލުހުން ބުނަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އޭނާއާ ނުގުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނަ އެހެން ގައުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.