ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 22:37
ސިނޮވެކް ކުންފުނިން ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ސިނޮވެކް ކުންފުނިން ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރޮއިޓަރސް
ސިނޮވެކް ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދިނުން
ޗައިނާގެ ސިނޮވެކް ވެކްސިނަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެ
 
މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
 
ދުނިޔޭގެ 22 ހިސާބެއްގައި މި ވެކްސިން ގެންދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން

ކޮވިޑް-19އަށް ޗައިނާއިން އުފައްދާފައިވާ ސިނޮވެކް ވެކްސިނަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދީފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެއާއެކު ސިނޮވެކް ވެކްސިން ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ޗައިނާއިން އުފެއްދި ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ ލިބުނު ދެވަނަ ވެކްސިނަށެވެ. އެގޮތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް ވެކްސިނަށްވެސް ހުއްދަ ދީފައެވެ.

ސިނޮވެކް ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ލިބުމާއެކު، މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަށް މި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އޭއެފްޕީން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ 22 ސަރަޙައްދެއްގައި މި ވެކްސިން ގެންދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ އިތުރުން ޗިލީ، ބްރެޒިލް، އިންޑޮނޭޝިއާ، މެކްސިކޯ، ތައިލެންޑް އަދި ތުރުކީގައިވެސް ގެންދަނީ މި ވެކްސިން ޖަހަމުންނެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭއިރު، ދެ ހަފްތާއާ ހަތަރު ހަފްތާއާ ދެމެދު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މިހާތަނަށް ދީފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިޒަރ ވެކްސިނާއި، މޮޑާރނާއާއި، ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިނާއި، އަދި އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް