ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2017 | ހުކުރު 18:05
ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން
ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުން
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ބ. ދަރަވަންދޫގައި ގާއިމް ކޮށްފި
 
މި ހިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމާއި އެކު ވަނީ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައި

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ބ. އަތޮޅު ދަރަވަންދޫގައި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޙިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

 

ބ. ދަރަވަންދޫގައި ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ އިވެންޓަކުންނެވެ.

 

މިއީ ބ. އަތޮޅުގައި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ގާއިމް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑަކީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެވެ.

 

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑު، 100 އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމަޔަށް ހިމެނޭ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެލަވަންސްތައް ހިމެނޭ 1 ޓީބީގެ ޕެކޭޖް ވެސް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެވެ.

 

ބ. ދަރަވަންދޫގައި މި ނެޓްވޯކް ޤާއިމް ކުރެވިގެންދިޔުމާ އެކު، ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ބ. ދަރަވަންދޫގެ ހުރިހާ ގެތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

 

މިހާރު ވެސް ބ. ދަރަވަންދޫ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކާއި ގެތަކުން މި ހިދުމަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، ބޮޑު ތަރުހީބެއް މި ޚިދުމަތަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

 

ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބ. ދަރަވަންދޫގައި ފައިބަރ ޚިދުމަތައް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެއް މުޅިން ހިލޭ ދިރާގުން ގުޅައިދޭނެއެވެ. ދިރާގުން ފައިބަރ ނެޓްވޯކް ޤާއިމްކޮށް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ  މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ކ.މާފުށީ އަދި ލ. ގަމުގައި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް