ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 20:29
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކެއް
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކެއް
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތައް
ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކެއް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް
 
ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މަސްބޯޓުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
 
މި އަހަރު އެކަނިވެސް ސައުތު ކޮރެއާއިން ވަނީ ޗައިނާގެ 7 ބޯޓު އަތުލައިގެންފައި

ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކެއް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކޮރެއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގެ މަސްބޯޓުތަކެއް ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ނޯތު ކޮރެއާގެ ކައިރިއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ދެގައުމުގެ މަސްބޯޓުތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކުން އިތުރަށް ބުނީ ޗައިނާގެ 180އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްބޯޓު އެގައުމުގެ ކައިރިއަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޗައިނާގެ މަސްވެރިން ކޮރެއާގެ ކަނޑުން އެތެރެއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަތް ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫން ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މީގެ ކުރިންވެސް ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާއިން ބުނީ މިއަހަރު އެކަނިވެސް ޗައިނާގެ މަސްވެރި 7 ބޯޓެއް އެގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު 360އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޓު މިހާތަނަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާގެ މި ބަޔާނަށް މިހާތަނަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެއްޗެކޭ ބުނެފައިނުވާއިރު، ޗައިނާގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަންނަ މައްސަލަ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ފެންމަތިވެފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް