ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 08:23
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ގައުމީ ޓީމުގެ ދުބާއީ ކޭމްޕް
މިއީ ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވާން އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތު: ސުޒޭން
 
މިދިޔަ ހަފުތާއިން ފަށައިގެން ގައުމީ ޓީމުން ދުބާއީގައި ކޭމްޕްކުރަމުން
 
އާދީއްތަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމު ޗައިނާއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކުރިއަށް އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް މިއީ އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތު ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތައް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުޅެން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން 25 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި، ގައުމީ ޓީމުން އަންނަނީ ދުބާއީގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންނެވެ.

ދުބާއީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސުޒޭން ބުނީ މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންއެއް ވިޔަސް ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗަކަށް ތައްޔާރުވާން އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ އެއްކޮށް މީގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށާއި، އެ ކަހަލަ ބައިވަރު ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް އެ އުނދަގުލާ އެއްކޮށް އަދި ޕޮޒިޓިވްވުމަށްފަހު ބަލިން ރަނގަޅުވެގެން އައި ކުދިންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ އުނދަގުލެއްގެ ތެރެއިން މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވާން ލިބުނީ ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށްވެސް ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންއެއް ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗަކަށް ތައްޔާރުވާން އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތުގައި މި ވަގުތު މި އޮތީ. މިތާ ތިބި ބައެއް ކުދިންގެ ފެމިލީ އެއްކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް އެބަތިބި ޕޮޒިޓިވްވެފައި، މި ބަލީގެ އުނދަގުލުގައި.
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން

ސުޒޭން ބުނީ ތައްޔާރުވުމުގައި މިދިޔަ ދުވަސްތަކަށް ބަލާއިރު ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުޅުންތެރިންގެ ފޯކަސް އާއި ޖޯޝް ހުރިކަން އެ ކުޅުންތެރިން ދައްކުވައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަމްރީނުތަކާއެކު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިފައި ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ގައުމީ ޓީމުން ދުބާއީގައި ކޭމްޕް ކުރަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ ޓީމަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މީގެ ކުރިން ތަމްރީނު ހަދާފައިވަނީ އެ ކުޅުންތެރިން މާލޭގައި ކޭމްޕް ކޮށްގެން ތިބި ހޮޓެލް ޖެންގެ ބޯލްރޫމްގައެވެ. ދުބާއީގައި ތަމްރީނުތައް ހެދުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމު ޗައިނާއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ޗައިނާގައި ކުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ބާކީ ތިން މެޗު އެބައޮތެވެ. އެއީ ޗައިނާ އާއި، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ސީރިއާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މެޗެކެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ރާއްޖެއިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓާއެކު ސީރިއާއެވެ. ހަތަރު މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި ޗައިނާ އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފިލިޕީންސެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗު ކުޅެގެން އަދި ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާ ގުއާމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް