ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 15:12
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލް: ސޯލްޝެއާއަށް ތައްޓެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
 
މިއީ ސޯލްޝެއާ ޔުނައިޓެޑް ގޮވައިގެން ނުކުންނާނެ ފުރަތަމަ ފައިނަލް
 
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 00:00 ގައި

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ޔުނައިޓެޑާއެކު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ޖާގަ ހޯދީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޯމާ އަތުން 8-5 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވި އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ، އެ ޓީމު ގޮވައިގެން ނުކުންނާނެ ފުރަތަމަ ފައިނަލެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސޯލްޝެއާ ބުނީ މިހާރު އޮތް ޔުނައިޓެޑުގެ ޓީމަކީ އޭނާ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބިނާކުރަމުން އައި ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ފަހަރުގެ ފައިނަލަކީ ޔުނައިޓެޑާއެކު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޔުނައިޓެޑަކީ ތަށި ހޯދަންޖެހޭ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑް ބާއްވަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީވެސް ތަށި ހޯދުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުލަބަށް ކޮންމެ ކޯޗަކު އަޔަސް އަދި ކުޅުންތެރިއަކު ކުޅުނަސް، އެ ޕްރެޝަރު އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ސޯލްޝެއާ ބުންޏެވެ.

ސޯލްޝެއާއާއެކު ޔުނައިޓެޑުން އަދި މިހާތަނަށް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިނުވާއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އޭރު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗަކީ ޖޯސޭ މޮރީނިއޯއެވެ.

ވިޔަރެއާލުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ފައިނަލުގައި ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ވިޔަރެއާލް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗު ކަމަށްވާ އުނާއި އެމެރީއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ސެވިއްޔާ ގޮވައިގެން އެމެރީ ވަނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިން ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެމެރީ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އާސެނަލް ގޮވައިގެންވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެ ފަހަރު އާސެނަލް ވަނީ ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

އެމެރީ އަކީ ތަފާތު ތިން ޓީމެއް ގޮވައިގެން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދި ފުރަތަމަ ކޯޗެވެ. އަނެއް ކޮޅުން މިރޭ ވިޔަރެއާލް މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެމެރީ ވެގެންދާނީ ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު މުބާރާތްތަކުގައި ހަތަރު ތަށި ހޯދި ހަތަރުވަނަ ކޯޗަށެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމެރީ ބުނީ އޭނާގެ ފޯކަސް ހުރީ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ހެދުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ފޯކަސް ހުރީ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރީ ބުނީ މި ވަގުތު ގިނަ ބަޔެއްގެ ނަޒަރުގައި ފައިނަލުގެ ފޭވަރިޓުންނަނީ ޔުނައިޓެޑް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މެޗަ ކުރިމަތިލާއެކި ވިޔަރެއާލަށް އޮތް ފުރުސަތަކީ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ހަދައިގެން މެޗާ ކުރިމަތިލުން ކަމަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ފައިނަލަކީ ވިޔަރެއާލުން ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ޕޮލެންޑުގެ ގަޑާންސްކްގައި ކުޅޭއިރު، މި މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 00:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް