މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ކައިވެނިކުރުން
ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތަކުން ރެކިގަތުމަށް ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ޖައްވުގައި
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ މެހެމާނުންނާއެކު ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ދެމީހަކު ތިބި މަންޒަރު ފެނިގެންދޭ
 
މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓަމިލްނާޑޫގައި
 
މި މައްސަލަ އިންޑިއާގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
ކ. މާލެ |
މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފްލާ
އޭ.އެން.އައި

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ރެކުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ދެމީހަކު މަތިންދާބޯޓެއްގައި ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެހެމާނުންނާއެކު އަލަތު ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ދެމީހަކު މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ތިބި މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ. މި މަތިންދާ ބޯޓަކީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް އެ ދެމަފިރިން ކުއްޔަށް ހިފި މަތިންދާބޯޓެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

މިއީ އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓަމިލްނާޑޫގައި ހިނގި ކަމެކެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކޮންޓޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން, ކައިވެނީގެ ހަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 50 މެހެމާނުން ކަމަށް އެ ސްޓޭޓްގައި ދާދިފަހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް މަތިންދާ ބޯޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނިންމީ މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކަށް ބަލާއިރު, އެ ބޯޓު އޮތީ އެއްކޮށް ފުރިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ތިބީ މާސްކު ނާޅާ ނުވަތަ މާސްކް ތިރިކޮށްގެންނެވެ.

މި މަތިންދާ ބޯޓު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މަދޫރާއީން ކަމަށާއި, އެކަމަކު ކުއްޔަށް ނެގީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވަން ކަމެއް އޭރު އެނގިފައި ނުވާކަމަށް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ އިންޑިއާގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
27%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
9%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
55%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved